Tietosuoja yhdistyksessä Data Missionary Fellowship r.y.

7.8.2018.

Rekisterinpitäjä: Data Missionary Fellowship r.y.

Yhteystiedot: Yhdistyksen henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä sähköpostiosoitteeseen toimisto@damif.org

Tietojen käyttö: Yhdistyksessämme kerätään henkilötietoja kahteen eri käyttötarkoitukseen. Keräämme tietoja Raamatun sanojen lähettämiseksi ja jäsenmaksutietojen keräämiseksi.

Kerättävät tiedot: Rekistereihin on kirjattu seuraavia henkilötietoja: Vastaanottajaluettelo: jäsenen tai sanojen vastaanottajan nimi ja sähköpostipostiosoite.

Tietolähteet: Kerätyt henkilötiedot saamme jäseniltä ja Raamatun sanojen vastaanottajiksi ilmoittautuneilta, ja niitä voidaan päivittää tarvittaessa.

Tietojen säilytys: Rekisterin tietoja säilytämme yhdistyslain määrittämän ajan. Vastaanottajatietoja säilytämme niin kauan kuin vastaanottaja haluaa saada sanoja.

Tietojen luovutus: Henkilötietoihin on pääsy yhdistyksemme hallituksella yhdistyksen tehtävien hoitamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa vastaanottajalle, jäsenelle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä ja saadut tiedot pidetään salassa.

Tietojen suojaus: Yhdistyksemme varmistaa, että yhdistyksen tiedossa olevat henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja edellyttää tätä myös muilta toimijoilta, jotka ovat jollain tavalla mukana Raamatun sanojen lähettämisessä. Käytännössä yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme turvallisessa tilassa.

Rekisteröityjen oikeudet: Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille.