DAGENS ORD Måndagen 01.10.2018

Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft
och få känna delaktighet i hans lidanden,
i det jag bliver honom lik genom en död sådan som hans,
om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda.

Fil. 3:10-11

Men den rättfärdiges väg är jämn;
åt den rättfärdige bereder du en jämnad stig.
8. Ja, på dina domars väg, HERRE, förbida vi dig;
till ditt namn och ditt pris står vår själs trängtan.
Min själ trängtar efter dig om natten,
och anden i mig söker dig bittida;
ty när dina domar drabbar jorden,
lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet.

Jes. 26:7-9