DAGENS ORD Torsdagen 01.11.2018

Han blottar djupen, så att de ej höljas av mörker,
dödsskuggan drager han fram i ljuset.

Job 12:22

Och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort
eder skickliga till delaktighet i den arvslott som
de heliga hava i ljuset. Ty han har frälst oss från
mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.
I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra
synder.

Kol. 1:12-14