DAGENS ORD Torsdagen 01.09.2022

Tolv månader därefter, när konungen en gång gick omkring
på taket av det kungliga palatset i Babel, hov han upp
sin röst och sade: "Se, detta är det stora Babel, som
jag har byggt upp till ett konungasäte genom min väldiga
makt, min härlighet till ära!" Medan ordet ännu var i
konungens mun, kom en röst från himmelen: "Dig, konung
Nebukadnessar, vare det sagt: Ditt rike har blivit taget
ifrån dig; du skall bliva utstött från människorna och
nödgas bo ibland markens djur och äta gräs såsom en oxe;
och sju tider skola så gå fram över dig, till dess du
besinnar att den Högste råder över människors riken och
giver dem åt vem han vill."

Dan. 4:26-29

Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke
högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar,
utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav.

1. Tim. 6:17