DAGENS ORD Onsdagen 01.08.2018

Se, jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg
för mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den
Herre, som I åstunden, ja, förbundets ängel, som I begären,
se, han kommer, säger HERREN Sebaot.

Mal. 3:1

Och hans fader Sakarias blev uppfylld av helig ande och
profeterade och sade:

Och du, barn, skall bliva kallad den Högstes profet, ty du
skall gå framför Herren och bereda vägar för honom.

Luk. 1:67,76