DAGENS ORD Torsdagen 02.08.2018

Han sade: "Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör
vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och
håller alla hans stadgar, så skall jag icke lägga på
dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna,
ty jag är HERREN, din läkare."

2. Mos. 15:26

När Jesus hörde detta, sade han till dem: "Det är icke
de friska som behöva läkare, utan de sjuka. Jag har
icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att
kalla syndare."

Mark. 2:17