DAGENS ORD Onsdagen 02.05.2018

Ty se, dagen kommer, och den skall brinna
såsom en ugn. Då skola alla fräcka människor
och alla som göra, vad ogudaktigt är,
bliva lika strå, och dagen, den som kommer,
skall förbränna dem, säger HERREN Sebaot,
så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.
Men för eder, I som frukten mitt namn,
skall rättfärdighetens sol gå upp
med läkedom under sina vingar.
Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar,
som hava varit instängda i stallet.
Och de ogudaktiga skolen I trampa ned,
ty de skola bliva såsom aska under edra fötter
på den dag, då jag utför mitt verk,
säger HERREN Sebaot.

Mal. 4:1-3

Vad åter angår tid och stund härför,
så är det icke behövligt att därom skriva
till eder, käre bröder.
Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag
kommer såsom en tjuv om natten.
Bäst de säga: "Allt står väl till,
och ingen fara är på färde",
då kommer plötsligt fördärv över dem,
såsom födslovåndan över en havande kvinna,
och de skola förvisso icke kunna fly undan.

1. Thess. 5:1-3