DAGENS ORD Onsdagen 02.01.2019

Hör härpå, Josua, du överstepräst, med dina medbröder, som
sitta här inför dig (ty dessa män skola vara ett tecken):
Se, jag vill låta min tjänare Telningen komma.

Sak. 3:8

Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna
vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids
rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.
Och Anden och bruden säga: "Kom." Och den som hör det,
han säge "Kom." Och den som törstar, han komme; ja den
som vill, han tage livets vatten för intet.

Upp. 22:16-17