DAGENS ORD Tisdagen 02.10.2018

Om vi säga att vi icke hava någon synd,
så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.
Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
Om vi säga att vi icke hava syndat, så göra vi honom till en ljugare,
och hans ord är icke i oss.

1. Joh. 1:8-10

Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud;
dig förbidar jag alltid.
Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de äro av evighet.
Tänk icke på min ungdoms synder och på mina överträdelser,
utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, HERRE.

Ps. 25:5-7