DAGENS ORD Onsdagen 03.08.2022

Ty HERREN skall då vara ditt hopp, och han skall
bevara din fot för snaran.

Ords. 3:26

Ty han ville frälsa oss från våra ovänner och ur alla
våra motståndares hand.

Luk. 1:71