DAGENS ORD Onsdagen 03.10.2018

Alldenstund många andra hava företagit sig att om de händelser,
som bland oss hava timat, avfatta berättelser,
i enlighet med vad som har blivit oss meddelat av dem
som själva voro åsyna vittnen och ordets tjänare, så har ock jag,
sedan jag grundligt har efterforskat allt ända ifrån begynnelsen,
beslutit mig för att i följd och ordning skriva därom till dig,
ädle Teofilus, så att du kan inse huru tillförlitliga de stycken äro,
i vilka du har blivit undervisad.

Luk. 1:1-4

Alla folk hava kommit tillsammans, folkslagen samla sig tillhopa.
Vem bland dem finnes, som skulle kunna förutsäga sådant?
Må de låta oss höra sina forna utsagor.
Må de ställa fram sina vittnen och bevisa sin rätt,
så att dessa, när de höra det, kunna säga: "Det är sant."

Jes. 43:9-13