DAGENS ORD Torsdagen 03.05.2018

Då såg jag Israels Guds härlighet komma österifrån,
och dånet därvid var såsom dånet av stora vatten,
och jorden lyste av hans härlighet.

Hes. 43:2

Ty den Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret",
han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan,
för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram
i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

2. Kor. 4:6