DAGENS ORD Onsdagen 04.07.2018

Om du ock måste gå genom vatten, så är jag med dig,
eller genom strömmar, så skola de icke fördränka dig;
måste du än gå genom eld, så skall du ej bliva svedd,
och lågorna skola ej förtära dig.

Jes. 43:2

Vi äro på allt sätt i trångmål, dock icke utan utväg;
vi äro rådvilla, dock icke rådlösa; vi äro förföljda,
dock icke givna till spillo; vi äro slagna till marken,
dock icke förlorade. Alltid bära vi Jesu dödsmärken på
vår kropp, för att också Jesu liv skall bliva uppenbarat
i vår kropp.

2. Kor. 4:8-10