DAGENS ORD Torsdagen 04.08.2022

Hören, I konungar; lyssnen, I furstar. Till HERRENS
ära vill jag, vill jag sjunga, lovsäga HERREN, Israels
Gud.

Dom. 5:3

Du, vår Herre och Gud, är värdig att mottaga pris och
ära och makt, ty du har skapat allting, och därför att
så var din vilja, kom det till och blev skapat.

Upp. 4:11