DAGENS ORD Torsdagen 04.10.2018

Så sade HERREN: "Ställen eder vid vägarna och sen
till, och frågen efter forntidens stigar, frågen
vilken väg som är den goda vägen, och vandren på
den, så skolen I finna ro för edra själar."

Jer. 6:16

Kommen till mig, I alla som arbeten och ären
betungade, så skall jag giva eder ro.

Matt. 11:28