DAGENS ORD Fredagen 04.01.2019

Men såsom det är skrivet: "Jag tror, därför talar jag ock",
så tro också vi, eftersom vi hava samma trons Ande; därför tala
vi ock, ty vi veta att han som uppväckte Herren Jesus, han skall
ock uppväcka oss med Jesus och ställa oss inför sig tillsammans
med eder. Allt sker nämligen för eder skull, på det att nåden,
genom att komma allt flera till del, må bliva så mycket större
och verka en allt mer överflödande tacksägelse, Gud till ära.

2. Kor. 4:13-15

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans
skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar
i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.
Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids
tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med
rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots
nitälskan skall göra detta.

Jes. 9:6-7