DAGENS ORD Fredagen 05.10.2018

I Gibeon uppenbarade sig nu HERREN för Salomo i en
dröm om natten; Gud sade: "Bed mig om vad du vill
att jag skall giva dig."

1. Kung. 3:5

Då Jesus fick se denne, där han låg, och fick veta
att han redan lång tid hade varit sjuk, sade han
till honom: "Vill du bliva frisk?"

Joh. 5:6