DAGENS ORD Måndagen 05.09.2022

HERREN, din Gud, bor i dig en hjälte som kan frälsa. Han
gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek,
han fröjdas över dig med jubel.

Sef. 3:17

"Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand,
han som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna."

Upp. 2:1