DAGENS ORD Torsdagen 05.07.2018

De skola varken hungra eller törsta, ökenhettan och
solen skola icke skada dem, ty deras förbarmare skall
leda dem och skall föra dem till vattenkällor.

Jes. 49:10

Mina älskade, förundren eder icke över den luttringseld
som är tänd bland eder, och som I till eder prövning
måsten genomgå, och menen icke att därmed något
förunderligt vederfares eder; utan ju mer I fån dela
Kristi lidanden, dess mer mån I glädja eder, för att I
ock mån kunna glädjas och fröjda eder vid hans härlighets
uppenbarelse.

1. Pet. 4:12-13