DAGENS ORD Måndagen 06.08.2018

Men att det såddes i den goda jorden, det är sagt
om dem som både höra ordet och taga emot det,
och som bära frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."

Mark. 4:20

Vidare kom HERRENS ord till Sakarja; han sade:
Så sade ju HERREN Sebaot: "Dömen rätta domar,
och bevisen varandra kärlek och barmhärtighet.
Förtrycken icke änkan och den faderlöse,
främlingen och den fattige,
och tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra."

Sak. 7:8-10