DAGENS ORD Torsdagen 06.09.2018

Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv, men den
som är lösmunt kommer i olycka.

Ords. 13:3

I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i
sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår
tygla hela sin kropp.

Jak. 3:2