DAGENS ORD Fredagen 06.04.2018

Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego och sade till
konungen: "O Nebukadnessar, vi behöva icke giva dig
något svar på detta. Om vår Gud, den som vi dyrka,
förmår rädda oss, så skall han ock rädda oss ur den
brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om han
icke vill det, så må du veta, o konung, att vi ändå
icke dyrka dina gudar, och att vi icke vilja tillbedja
den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp."

Dan. 3:16-18

Ty från eder har genljudet av Herrens ord gått vidare ut;
icke allenast i Macedonien och Akaja, utan allestädes har
eder tro på Gud blivit känd, så att vi för vår del icke
behöva tala något därom. Ty själva förkunna de om oss, med
vilken framgång vi begynte vårt arbete hos eder, och huru I
från avgudarna omvänden eder till Gud, till att tjäna den
levande och sanne Guden, och till att vänta hans Son
från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda,
Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen.

Thess. 1:8-10