DAGENS ORD Tisdagen 06.11.2018

Dårarna säga i sina hjärtan: "Det finnes
ingen Gud." Fördärv och styggelse är
deras verk; ingen finnes, som gör vad
gott är. HERREN skådar ned från himmelen
på människors barn, för att se om det finnes
någon förståndig, någon som söker Gud.

Ps.14:1-2

Jesus:

"Men skall väl Människosonen, när han
kommer, finna tro här på jorden?"

Luk.18:8 (del)