DAGENS ORD Tisdagen 06.09.2022

För de redliga går han upp såsom ett ljus i mörkret, nådig och
barmhärtig och rättfärdig. Väl den som är barmhärtig och giver lån,
den som stöder all sin sak på rätt! Ty han skall icke vackla till
evig tid; den rättfärdige skall vara i evig åminnelse.

Ps. 112:4-6

Åter talade Jesus till dem och sade:
"Jag är världens ljus; den som följer mig,
han skall förvisso icke vandra i mörkret,
utan skall hava livets ljus."

Joh. 8:12