DAGENS ORD Fredagen 07.09.2018

Varför vill då HERREN föra oss in i detta andra land,
där vi måste falla för svärd, och där våra hustrur och
barn skola bliva fiendens byte? Det vore förvisso
bättre för oss att vända tillbaka till Egypten." Och
de sade till varandra: "Låt oss välja en anförare och
vända tillbaka till Egypten."

4. Mos. 14:3-4

Men våra fäder ville icke bliva honom lydiga, utan
stötte bort honom och vände sig med sina hjärtan
mot Egypten.

Apg. 7:39