DAGENS ORD Onsdagen 07.09.2022

HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap;
vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga.

Ords.1:7

Men när redan halva högtiden var förliden, gick Jesus
upp i helgedomen och undervisade. Då förundrade sig
judarna och sade: "Varifrån har denne sin lärdom,
han som icke har fått undervisning?" Jesus svarade dem
och sade: "Min lära är icke min, utan hans som har sänt
mig."

Joh.7:14-16