DAGENS ORD Tisdagen 07.08.2018

Alldenstund många andra hava företagit sig att om de händelser,
som bland oss hava timat, avfatta berättelser,
i enlighet med vad som har blivit oss meddelat av dem
som själva voro åsyna vittnen och ordets tjänare,
så har ock jag, sedan jag grundligt har efterforskat
allt ända ifrån begynnelsen, beslutit mig för att i följd
och ordning skriva därom till dig, ädle Teofilus,
så att du kan inse huru tillförlitliga de stycken äro,
i vilka du har blivit undervisad.

Luuk. 1:1-4


Säg därför nu till folket så säger HERREN Sebaot:
Vänden om till mig, säger HERREN Sebaot,
så vill jag vända om till eder, säger HERREN Sebaot.

Sak. 1:3