DAGENS ORD Måndagen 07.05.2018

Rättfärdighet skall gå framför honom, den skall ock
stadigt följa i hans spår.

Ps. 85:14

Men om någon har denna världens goda och tillsluter
sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida
nöd, huru kan då Guds kärlek förbliva i honom?

1. Joh. 3:17