DAGENS ORD Måndagen 08.10.2018

Detta intill dess att ande från höjden bliver
utgjuten över oss. Då skall öknen bliva ett bördigt
fält och det bördiga fältet räknas såsom vildmark;
då skall rätten taga sin boning i öknen och
rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. Och
rättfärdighetens frukt skall vara frid och
rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till
evig tid.

Jes. 32:15-17

Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod,
mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet.
Mot sådant är icke lagen.

Gal. 5:22-23