DAGENS ORD Onsdagen 08.08.2018

Och de vaktade på honom och sände ut några som försåtligen
skulle låtsa sig vara rättsinniga män,
för att dessa skulle fånga honom genom något hans ord,
så att de skulle kunna överlämna honom åt överheten,
i landshövdingens våld.

Luk. 20:20

Om de rika i staden finge vara fulla av orättrådighet,
om dess invånare finge tala lögn och hava falsk tunga i sin mun?

Mik. 6:12