DAGENS ORD Torsdagen 08.09.2022

Ty man tänker då icke så mycket på sina livsdagars gång,
när Gud förlänar glädje i hjärtat.

Pred.5:19

Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid
i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den
helige Andes kraft.

Rom.15:13