DAGENS ORD Tisdagen 08.01.2019

Det är icke en lycka som beror av människan själv,
att hon kan äta och dricka och göra sig goda dagar
under sin möda. Jag insåg att också detta kommer
från Guds hand, hans som har sagt:
"Vem kan äta, och vem kan njuta, mig förutan?"

Pred. 2:24-25

Låten därför ingen döma eder i fråga om mat
och dryck eller angående högtid eller nymånad
eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild
av vad som skulla komma, men verkligheten
själv finnes hos Kristus.

Kol. 2:16-17