DAGENS ORD Tisdagen 08.05.2018

Så säger Herren, HERREN: Ve eder, I dåraktiga profeter,
som följen eder egen ande och syner som I icke haven
sett! Lika rävar på öde platser äro dina profeter, Israel.
I haven icke trätt fram i gapet eller fört upp någon mur
omkring Israels hus, så att det har kunnat bestå i striden
på HERRENS dag.

Hes. 13:3-5

Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven
andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska
profeter hava gått ut i världen.

1. Joh. 4:1