DAGENS ORD Tisdagen 09.10.2018

Då hände sig en afton, när David hade stått
upp från sitt läger och gick omkring på
konungshusets tak, att han från taket fick
se en kvinna som badade; och kvinnan var
mycket fager att skåda.

2.Sam.11:2

Därför, den som menar sig stå, han må se
till, att han icke faller. Inga andra frestelser
hava mött eder än sådana som vanligen möta
människor. Och Gud är trofast; han skall
icke tillstädja att I bliven frestade över
eder förmåga, utan när han låter frestelsen
komma, skall han ock bereda en utväg därur,
så att I kunnen härda ut i den.

1.Kor.10:12-13