DAGENS ORD Fredagen 09.09.2022

Ty det är ett gensträvigt folk, trolösa barn, barn som icke
vilja höra HERRENS lag,
utan säga till siarna: "Upphören med edra syner",
och till profeterna: "Profeteren icke för oss vad sant är;
talen till oss sådant som är oss välbehagligt,
profeteren bedrägliga ting;
viken av ifrån vägen, gån åt sidan från stigen, skaffen bort
ur vår åsyn Israel Helige."
Därför säger Israels Helige så: "Eftersom I förakten detta
ord och förtrösten på våld och vrånghet och stödjen eder på sådant,
därför skall denna missgärning bliva för eder såsom ett
fallfärdigt stycke på en hög mur, vilket mer och mer giver sig ut,
till dess att muren plötsligt och med hast störtar ned och krossas.

Jes. 30:9-13

Då svarade Jesus och sade till dem:
"Sen till, att ingen förvillar eder.
Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias'
och skola förvilla många.
Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till,
att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma,
men därmed är ännu icke änden inne.
Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det
skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter
den andra;
men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna'.
Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall
dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk,

Matt. 24:4-14