DAGENS ORD Onsdagen 09.05.2018

Och I skolen icke vandra efter det folks stadgar, som
jag vill fördriva för eder; ty just därför att de hava
bedrivit allt sådant, har jag blivit led vid dem. Och
därför har jag sagt till eder I skolen besitta deras
land, ty jag skall giva eder det till besittning, ett
land som flyter av mjölk och honung. Jag är HERREN,
eder Gud, som har avskilt eder från andra folk.

3. Mos. 20:23-24

Men deras sinnen blevo förstockade. När det gamla
förbundets skrifter föreläsas, hänger ju ännu i
denna dag samma täckelse oborttaget kvar; ty först
i Kristus försvinner det. Ja, ännu i dag hänger
ett täckelse över deras hjärtan, då Moses föreläses.
Men när de en gång omvända sig till Herren, tages
täckelset bort.

2. Kor. 3:14-16