DAGENS ORD Onsdagen 09.01.2019

Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig;
ingen klippa är såsom vår Gud.

1 Sam. 2:2

Vem skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt namn?
Du allena är helig, och alla folk skola komma
och tillbedja inför dig. Ty dina domar hava blivit
uppenbara."

Upp. 15:4