DAGENS ORD Fredagen 10.08.2018

HERREN lever! Lovad vare min klippa, och upphöjd vare
min frälsnings Gud!

Ps. 18:47

Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa
skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola
icke bliva henne övermäktiga.

Matt. 16:18