DAGENS ORD Torsdagen 10.01.2019

Dårarna säga i sina hjärtan: "Det finnes ingen Gud."
Fördärv och styggelse är deras onda verk; ingen finnes,
som gör vad gott är.

Ps. 53:2

Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god?
Ingen är god utom Gud allena.

Mark. 10:18