DAGENS ORD Onsdagen 10.10.2018

HERREN, eder Gud, skolen I efterfölja, honom
skolen I frukta, hans bud skolen I hålla, hans
röst skolen I höra, honom skolen I tjäna, och
till honom skolen I hålla eder.

5.Mos.13:4

Då trädde en av de skriftlärde fram,
en som hade hört deras ordskifte och
förstått att han hade svarat dem väl.
Denne frågade honom: "Vilket är det
förnämsta av alla buden?" Jesus svarade:
"Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel!
Herren, vår Gud, Herren är en. Och du
skall älska Herren, din Gud, av allt
ditt hjärta och av all din själ och
av allt ditt förstånd och av all din kraft.'
Därnäst kommer detta: 'Du skall älska
din nästa såsom dig själv.'
Intet annat bud är större än dessa."

Mark.12:28,29-31