DAGENS ORD Onsdagen 10.08.2022

Ställ dig icke vid vägskälet för att nedgöra hans flyktingar,
och giv icke hans undsluppna till pris på nödens dag.
Ty HERRENS dag är nära för alla hednafolk.
Såsom du har gjort, så skall man ock göra mot dig;
dina gärningar skola komma tillbaka över ditt eget huvud.

Ob. 1:14-15

Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket
som på eder beror. Hämnens icke eder själva, mina älskade,
utan lämnen rum för vredesdomen; ty det är skrivet:
"Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren."
Fastmer, "om din ovän är hungrig, så giv honom att äta,
om han är törstig, så giv honom att dricka;
ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud."
Låt dig icke övervinnas av det onda,
utan övervinn det onda med det goda.

Rom. 12:18-21