DAGENS ORD Torsdagen 10.05.2018

Och Aron skall en gång om året bringa försoning för
dess horn; med blod av försoningssyndoffret skall han
en gång om året bringa försoning för det, släkte efter
släkte. Det är högheligt för HERREN.

2. Mos. 30:10

Ej heller har han gått ditin, för att många gånger
offra sig själv, såsom översteprästen år efter år
går in i det allraheligaste, med blod som icke är
hans eget. Han hade annars måst lida många gånger
allt ifrån världens begynnelse. I stället har han
uppenbarats en enda gång, nu vid tidernas ände, för
att genom offret av sig själv utplåna synden.

Heb. 9:25-26