DAGENS ORD Onsdagen 11.07.2018

Ja, vi hade redan i vårt inre likasom fått vår dödsdom,
för att vi icke skulle förtrösta på oss själva,
utan på Gud, som uppväcker de döda.

2. Kor. 1:9

Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN,
den som har HERREN till sin förtröstan.

Jer. 17:7