DAGENS ORD Fredagen 11.01.2019

Och Gud sade: "Detta skall vara tecknet till
det förbund som jag gör mellan mig och eder, j
ämte alla levande varelser hos eder, för eviga tider:
min båge sätter jag i skyn; den skall vara tecknet
till förbundet mellan mig och jorden.

1. Mos. 9:12-13

När nu allt folket lät döpa sig och jämväl Jesus
blev döpt, så skedde därvid, medan han bad,
att himmelen öppnades, och den helige Ande sänkte sig
ned över honom I lekamlig skepnad såsom en duva;
och från himmelen kom en röst: "Du är min älskade Son;
i dig har jag funnit behag."

Luk. 3:21-22