DAGENS ORD Torsdagen 11.08.2022

HERREN sade: "Om jag i Sodom finner femtio rättfärdiga
inom staden, så vill jag skona orten för deras skull."

1.Mos.18:26

Jesus:
"Och du, Kapernaum, skall väl du bliva upphöjt till
himmelen? Nej, ned till dödsriket måste du fara.
Ty om de kraftgärningar som äro gjorda i dig hade
blivit gjorda i Sodom, så skulle det hava stått ännu
i dag. Men jag säger eder att det för Sodoms land skall
på domens dag bliva drägligare än för dig."

Matt.11:23-24