DAGENS ORD Fredagen 11.05.2018

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus;
ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus
skina klart.

Jes. 9:2

Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle
nu komma i världen. I världen var han, och genom honom hade
världen blivit till, men världen ville icke veta av honom.
Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom.

Joh. 1:9-11