DAGENS ORD Torsdagen 11.10.2018

Säll är den människa som HERREN icke tillräknar
missgärning, och i vilkens ande icke är något svek.
Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga
klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig; min
livssaft förtorkades såsom av sommarhetta. Sela. Då
uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min
missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna för HERREN mina
överträdelser"; då förlät du mig min synds missgärning.
Sela.

Ps. 32:2-5

"Fördenskull säger jag dig: Hennes många synder äro
henne förlåtna; hon har ju ock visat mycken kärlek.
Men den som får litet förlåtet, han älskar ock litet."

Luk. 7:47