DAGENS ORD Måndagen 12.09.2022

Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är en klippa
utom vår Gud?

Ps. 18:32

Och nu anbefaller jag eder åt Gud och hans nådesord,
åt honom som förmår uppbygga eder och giva åt eder
eder arvedel bland alla som äro helgade.

Apg. 20:32