DAGENS ORD Torsdagen 12.07.2018

Men de glädja sig över mitt fall och rota sig samman;
ja, eländiga människor, som jag icke känner, rota sig
samman mot mig, de smäda mig utan uppehåll. Dessa
gudlösa, som driva gyckel för en kaka bröd, bita ihop
tänderna mot mig.

Ps. 35:15-16

Därefter församlade sig översteprästerna och folkets
äldste hos översteprästen, som hette Kaifas, i hans
hus, och rådslogo om att låta gripa Jesus med list
och döda honom. Men de sade: "Icke under högtiden,
för att ej oroligheter skola uppstå bland folket."

Matt. 26:3-5