DAGENS ORD Måndagen 12.11.2018

Lären att göra vad gott är, faren efter det rätt
är, visen förtryckaren på bättre vägar, skaffen
den faderlöse rätt, utfören änkans sak.

Jes.1:17

Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott
är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när
tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Gal.6:9