DAGENS ORD Torsdagen 12.04.2018

HERREN har svurit och skall icke ångra sig: "Du är en
präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt."

Ps. 110:4

I så måtto är också det förbund bättre, som har Jesus
till löftesman. Och medan de förra prästerna hava måst
bliva flera, därför att de genom döden hindrades från
att förbliva i sin tjänst.

Heb. 7:22-23