DAGENS ORD Fredagen 12.10.2018


Nej, offra lovets offer åt Gud, så skall du få infria dina löften
till den Högste. Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig,
och du skall prisa mig."

Ps. 50:14-15


...och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv
för oss till en gåva och ett offer, "Gud till en välbehaglig lukt".
Förmaningar att undfly mörkrets gärningar och vandra såsom ljusets barn.
Äkta makars plikter mot varandra.
Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet skolen I,
såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland eder, ej heller
ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt.
Låten fastmer tacksägelse höras. Ty det bören I veta, och det insen I
också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i
Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, ty en sådan är en
avgudadyrkare.

Ef. 5:2-5