DAGENS ORD Tisdagen 12.09.2023

Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mlg på muren;
jag vill speja för att se vad han skall tala genom mig,
och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att frambära.
Och HERREN svarade mig och sade: Skriv upp din syn,
och uppteckna den på skrivtavlor, med tydlig skrift,
så att den lätt kan läsas.
Ty ännu måste synen vänta på sin men den längtar efter
fullbordan och skall icke slå fel. Om den dröjer,
så förbida den, ty den kommer förvisso,
den skall ej utebliva.

Hab. 2:1-3

Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all
ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som
i orättfärdighet undertrycka sanningen.
Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem;
Gud har ju uppenbarat det för dem.
Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet
hava ända ifrån världens skapelse varit synliga,
i det att de kunna förstås genom hans verk.
Så äro de då utan ursäkt.

Rom. 1:18-20