DAGENS ORD Tisdagen 13.09.2022

Hör, HERREN höjer ett rop, och det når till jordens ända:
Sägen till dottern Sion: Se, din frälsning kommer.
Se, han har med sig sin lön, och hans segerbyte går
framför honom. Och man skall kalla dem "det heliga folket",
"HERRENS förlossade"; och dig själv skall man kalla
"den mångbesökta staden", "staden, som ej varder övergiven".

Jes. 62:11-12

Men Johannes tog till orda och sade: till dem alla:
"Jag döper eder med vatten, men den som kommer, s
om är starkare än jag, den vilkens skorem jag icke
är värdig att upplösa; han skall döpa eder i helig a
nde och eld.

Luk. 3:16