DAGENS ORD Måndagen 13.08.2018

Om HERREN icke bygger huset, så arbeta de fåfängt,
som bygga därpå. Om HERREN icke bevarar staden,
så vakar väktaren fåfängt.

Ps. 127:2

Jesus:

"Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen,
ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer.
Var dag har nog av sin egen plåga."

Matt. 6:34