DAGENS ORD Torsdagen 13.09.2018

Bestraffning av Israels ohörsamhet. Tillståndet under
domartiden. Och HERRENS ängel kom från Gilgal upp till
Bokim. Och han sade: "Jag förde eder upp ur Egypten och
lät eder komma in i det land som jag med ed hade lovat
åt edra fäder; och jag sade: 'Jag skall icke bryta mitt
förbund med eder till evig tid. I åter skolen icke sluta
förbund med detta lands inbyggare; I skolen bryta ned
deras altaren.' Men I haven icke velat höra min röst.
Vad haven I gjort!"

Dom. 2:1-2

Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det
bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa
med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus
med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller
vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?

2. Kor. 6:14-15