DAGENS ORD Torsdagen 13.12.2018

Se, vi äro nu andras tjänare; i det land som du gav åt
våra fäder, för att de skulle äta dess frukt och dess
goda, just där äro vi andras tjänare.

Neh. 9:36

Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom:
"Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina
lärjungar; Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen
skall göra eder fria." De svarade honom: "Vi äro Abrahams
säd och hava aldrig varit trälar under någon. Huru kan du
då säga: 'I skolen bliva fria'?" Jesus svarade dem:
"Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Var och en som
gör synd, han är syndens träl. Men trälen får icke förbliva
i huset för alltid; sonen får förbliva där för alltid. Om nu
Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria.

Joh. 8:31-36