DAGENS ORD Onsdagen 14.09.2022

Men du, HERRE, Herre, stå mig bi för ditt namn skull;
god är ju din nåd, så må du då rädda mig.

Ps. 109:21

Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart."
Amen. Kom Herre Jesus!

Upp. 22:20