DAGENS ORD Måndagen 14.05.2018

Jesus svarade dem:
"Visar icke eder fråga att I faren vilse och varken förstån skrifterna, ej heller Guds kraft?

Mark. 12:24

De förvillade skola då få förstånd, och de knorrande skola taga emot lärdom.

Jes. 29:24