DAGENS ORD Tisdagen 14.08.2018

Den som förbarmar sig över den arme, han lånar
åt HERREN och får vedergällning av honom för
vad gott han har gjort.

Ords.19:17

Var och en give efter som han har känt sig manad
i sitt hjärta, icke med olust eller av tvång,
ty "Gud älskar en glad givare".

2.Kor.9:7