DAGENS ORD Fredagen 14.09.2018

Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem
som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,
när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar
och gör efter dem.

Ps. 103:17-18

När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat,
blev han glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta
föresats stadigt hålla sig till Herren.

Apg. 11:23