DAGENS ORD Måndagen 14.01.2019

Ja, riven sönder edra hjärtan, icke edra kläder,
och vänden om till HERREN, eder Gud; ty nådig och
barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet,
och sådan att han ångrar det onda.

Joel 2:13

Tagen eder till vara! Om din broder försyndat sig,
så tillrättavisa honom; och om han då ångrar sig,
så förlåt honom.

Luk. 17:3