DAGENS ORD Torsdagen 15.09.2022

Loven HERREN, I alla hans verk, varhelst hans herradöme är.
Min själ, lova HERREN.

Ps. 103:22

Vem skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt namn?
Du allena är helig, och alla folk skola komma och
tillbedja inför dig. Ty dina domar hava blivit uppenbara."

Upp. 15:4