DAGENS ORD Onsdagen 15.05.2019

Icke som om jag redan hade vunnit det
eller redan hade blivit fullkomlig,
men jag far efter att vinna det,
eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus.
Ja, mina bröder, jag håller icke
före att jag ännu har vunnit det,
men ett gör jag:
jag förgäter det som är bakom mig
och sträcker mig mot det som är framför mig.

Fil. 3:12-13

Ty icke med sitt svärd intogo de landet,
och deras egen arm gav dem icke seger,
utan din högra hand och din arm och ditt ansiktes ljus,
ty du hade behag till dem.

Ps. 44:4