DAGENS ORD Onsdagen 15.08.2018

HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Ps.25:4

Tomas sade till honom: "Herre, vi veta icke vart
du går; huru kunna vi då veta vägen?" Jesus svarade
honom: "Jag är vägen och sanningen och livet;
ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh.14:5-6