DAGENS ORD Fredagen 16.11.2018

Gud är en rättfärdig domare och en Gud som dagligen vredgas.

Ps.7:12

Hämnens icke eder själva, mina älskade, utan lämnen rum för
vredesdomen; ty det är skrivet: "Min är hämnden, jag skall
vedergälla det, säger Herren." Fastmer, "om din ovän är hungrig,
så giv honom att äta, om han är törstig, så giv honom att dricka;
ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud." Låt dig icke
övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda.

Rom.12:19-21