DAGENS ORD Fredagen 16.09.2022

Loven HERREN, I hans änglar, I starke hjältar, som
uträtten hans befallning, så snart I hören ljudet
av hans befallning. Loven HERREN, I alla hans härskaror,
I hans tjänare, som uträtten hans vilja.

Ps. 103:20-21

Och alla änglar, som stodo runt omkring tronen
och omkring de äldste och de fyra väsendena,
föllo ned på sina ansikten inför tronen och tillbådo Gud
och sade: "Amen. Lovet och priset och visheten
och tacksägelsen och äran och makten och starkheten
tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen."

Upp. 7:11-12