DAGENS ORD Torsdagen 16.08.2018

Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara
förborgade ting ifrån fordom. Vad vi hava hört och
känna, och vad våra fäder hava förtäljt för oss, det
vilja vi icke dölja för deras barn; för ett kommande
släkte vilja vi förtälja HERRENS lov och hans makt
och de under han har gjort.

Ps. 78:2-4

Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem
som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar."
Också med många andra ord bad och förmanade han dem,
i det han sade: "Låten frälsa eder från detta vrånga
släkte."

Apg. 2:39-40