DAGENS ORD Tisdagen 16.10.2018

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Ps. 119:105

Ingen tänder ett ljus och sätter det på en undangömd plats
eller under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken,
för att de som komma in skola se skenet.

Luk. 11:33