DAGENS ORD Onsdagen 16.05.2018

Faren icke vilse, mina älskade bröder.

Jaak. 1:16

Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas "den heliga vägen";
ingen oren skall färdas därpå, den skall vara för dem själva.
Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör till de fåkunniga.

Jes. 35:8