DAGENS ORD Torsdagen 17.05.2018

HERRENS nåd är det att det icke är ute med oss, ty det
är icke slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon
ny, ja, stor är din trofasthet. HERREN är min del, det
säger min själ mig; därför vill jag hoppas på honom.

Klag. 3:22-24

Och om döden på grund av en endas fall kom till
konungavälde genom denne ene, så skola ännu mycket mer de
som undfå den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan
få konungsligt välde i liv, också det genom en enda,
Jesus Kristus.

Rom. 5:17