DAGENS ORD Onsdagen 17.10.2018

Hat uppväcker trätor,
men kärlek skyler allt som är brutet.

Ords. 10:12

Om jag talade både människors och änglars tungomål,
men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm
eller en klingande cymbal.
Och om jag hade profetians gåva
och visste alla hemligheter och ägde all kunskap,
och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg,
men icke hade kärlek, så vore jag intet.
Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga,
ja,om jag offrade min kropp till att brännas upp,
men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn.

1. Kor. 13:1-3