DAGENS ORD Torsdagen 17.08.2023

Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade
en människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den
gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och
ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste
tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall
tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras.

Dan. 7:13-14

Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: "Jag
besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du
är Messias, Guds Son." Jesus svarade honom: "Du har själv
sagt det. Men jag säger eder: Härefter skolen I få se
Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på
himmelens skyar."

Matt. 26:63-64