DAGENS ORD Onsdagen 17.08.2022

Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans
nåd över dem som frukta honom.

Ps. 103:11

Herren Jesu nåd vare med alla.

Upp. 22:21