DAGENS ORD Måndagen 17.12.2018

HERREN, eder Gud, skolen I efterfölja,
honom skolen I frukta, hans bud skolen I hålla,
hans röst skolen I höra, honom skolen I tjäna,
och till honom skolen I hålla eder.

5.Mos.13:4

"Vilket är det förnämsta av alla buden?"
Jesus svarade: "Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel!
Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren,
din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och
av allt ditt förstånd och av all din kraft.'
Därnäst kommer detta: 'Du skall älska din nästa
såsom dig själv.' Intet annat bud är större än dessa."

Mark.12:28(delvis),29-31