DAGENS ORD Torsdagen 18.08.2022

Så långt som öster är från väster låter han våra
överträdelser vara från oss.

Ps. 103:12

Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden,
så skulle nu ock nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde
till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.

Rom. 5:21