DAGENS ORD Fredagen 18.05.2018

Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som
liknade en människoson kom med himmelens skyar; och
han nalkades den gamle och fördes fram inför honom.
Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk
och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans
välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifran
honom, och hans rike skall icke förstöras.

Dan. 7:13-14

Då tog Petrus till orda och sade till honom: "Se, vi
hava övergivit allt och följt dig; vad skola vi få
därför?" Jesus svarade dem: "Sannerligen säger jag eder:
När världen födes på nytt, då när Människosonen sätter
sig på sin härlighets tron, då skolen också I, som haven
efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över
Israels tolv stammar. Och var och en som har övergivit hus,
eller bröder eller systrar, eller fader eller moder, eller
barn, eller jordagods, för mitt namns skull, han skall få
mångfaldigt igen, och skall få evigt liv till arvedel. Men
många som äro de första skola bliva de sista, och många som
äro de sista skola bliva de första."

Matt. 19:27-30