DAGENS ORD Onsdagen 19.12.2018

Rik lägger han sig och menar att intet skall tagas
bort; men när han öppnar sina ögon, är ingenting kvar.
Såsom vattenfloder taga förskräckelser honom fatt,
om natten rövas han bort av stormen.

Job 27:19-20

Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör
efter dem, han må liknas vid en förståndig man som
byggde sitt hus på hälleberget. Och slagregn föll,
och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och
kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke
omkull, eftersom det var grundat på hälleberget.
Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör
efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som
byggde sitt hus på sanden. Och slagregn föll, och
vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och
slogo mot det huset; och det föll omkull, och dess
fall var stort."

Matt. 7:24-27