DAGENS ORD Fredagen 19.10.2018

Halleluja! Loven, I HERRENS tjänare, loven HERRENS namn.

Ps. 113:1

Varen gästvänliga mot varandra utan knot, och tjänen
varandra, var och en med den nådegåva han har undfått,
såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon
talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om
någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av
den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver
ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet
i evigheternas evigheter, amen.

1. Pet. 4:9-11