DAGENS ORD Torsdagen 19.04.2018

Jag har icke talat i det fördolda, någonstädes i ett
mörkt land; jag har icke sagt till Jakobs släkt: Förgäves
skolen I söka mig. Jag är HERREN, som talar sanning, som
förkunnar, vad rätt är.

Jes. 45:19

Ty i vad vi skriva till eder ligger icke något annat
än just vad I läsen och väl kunnen förstå. Och jag
hoppas att I skolen komma att till fullo förstå.

2. Kor. 1:13