DAGENS ORD Torsdagen 19.07.2018

En stjärna träder fram ur Jakob, och en spira höjer
sig ur Israel.

4. Mos. 24:17

"Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava nämligen
sett hans stjärna i östern och hava kommit för att
giva honom vår hyllning."

Matt. 2:2