DAGENS ORD Måndagen 19.09.2022

Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.
När skall jag få träda fram inför Guds ansikte?

Ps.42:3

Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen;
och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats
enfald, och lovade Gud. Och allt folket vad dem väl bevåget.
Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto
sig frälsas.

Apg. 2:46-47