DAGENS ORD Fredagen 20.04.2018

Då sade han till mig: "Profetera och tala till anden, ja,
profetera, du människobarn, och säg till anden: Så säger
Herren, HERREN: Kom, du ande, från de fyra väderstrecken
och blås på dessa dräpta, så att de åter bliva levande."
Och jag profeterade, såsom han hade bjudit mig. Då kom
anden in i dem, och de blevo åter levande och reste sig
upp på sina fötter, en övermåttan stor skara.

Hes. 37:9-10

Vad skolen I då säga, om I fån se Människosonen uppstiga
dit där han förut var? - Det är anden som gör levande;
köttet är till intet gagneligt. De ord som jag har talat
till eder äro ande och äro liv.

Joh. 6:62-63