DAGENS ORD Tisdagen 20.09.2022

Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig; havet bruse och allt vad
där är. Marken glädje sig och allt som är därpå, ja, då juble alla
skogens träd inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för
att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet.

Ps.96:11-13

Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen.
Kom Herre Jesus!
Herren Jesu nåd vare med alla.

Upp.22:20-21