DAGENS ORD Fredagen 20.07.2018

HERRE, var oss nådig, dig förbida vi. Var dessas arm var morgon;
ja, var vår frälsning i nödens tid.

Jes.33:2

Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den helige Andes
delaktighet vare med eder alla.

2.Kor.13.13