DAGENS ORD Torsdagen 20.09.2018

"Varifrån skall jag få kött att giva åt hela detta
folk? De gråta ju och vända sig mot mig och säga:
'Giv oss kött, så att vi få äta.' Jag förmår icke
ensam bära hela detta folk, ty det bliver mig för
tungt. Vill du så handla mot mig, så dräp mig hellre
med ens, om jag har funnit nåd för dina ögon, och låt
mig slippa detta elände."

4. Mos. 11:13-15

Kommen till mig, I alla som arbeten och ären
betungade, så skall jag giva eder ro.

Matt. 11:28