DAGENS ORD Fredagen 21.12.2018

Ty visheten är bättre än pärlor; allt vad härligt
som finnes går ej upp emot henne.

Ords. 8:11

Men den vishet som kommer ovanifrån är först och
främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full
av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån
tvivel, fri ifrån skrymtan.

Jak. 3:17