DAGENS ORD Torsdagen 21.09.2023

Abrams flyttning till Kanaan. Hans färd till Egypten. Och
HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din
släkt och från din faders hus, bort till det land som jag
skall visa dig. Så skall jag göra dig till ett stort folk;
jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall
bliva en välsignelse. Och jag skall välsigna dem som välsigna
dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig
skola alla släkter på jorden varda välsignade."

1. Mos. 12:1-3

Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och
släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids
stad, som heter Betlehem, i Judeen, för att låta skattskriva
sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande.

Luk. 2:4-5