DAGENS ORD Måndagen 21.05.2018

Så säger HERREN, Israels konung, och hans
förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den
förste, och jag är den siste, och
förutom mig finnes ingen Gud.

Jes.44:6

Och Ordet vart kött och tog sin boning
ibland oss, och vi sågo hans härlighet,
vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet
från sin Fader, och han var full av nåd
och sanning.

Joh.1:14