DAGENS ORD Tisdagen 22.05.2018

Loven HERREN från jorden, I havsdjur och alla
djup, eld och hagel, snö och töcken, du stormande
vind, som uträttar hans befallning, I berg och
alla höjder, I fruktträd och alla cedrar, I vilda
djur och all boskap, I kräldjur och bevingade
fåglar, I jordens konungar och alla folk, I furstar
och alla domare på jorden, I ynglingar, så ock
I jungfrur, I gamle med de unga.

Ps.148:7-12

Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än
allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft
som är verksam i oss, honom tillhör äran i församlingen
och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas
evighet, amen.

Ef:3:20-21