DAGENS ORD Torsdagen 22.09.2022

Upplåt din mun till förmån för den stumme och till
att skaffa alla hjälplösa rätt. Ja, upplåt din mun
och döm med rättvisa, och skaffa den betryckte och
fattige rätt.

Ords. 31:8-9

Ty fastän jag är fri och oberoende av alla, har jag
dock gjort mig till allas tjänare, för att jag skall
vinna dess flera.

1. Kor. 9:19