DAGENS ORD Torsdagen 22.11.2018

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss
given, och på hans skuldror skall herradömet
vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd,
Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Så skall
herradömet varda stort och friden utan ände över
Davids tron och över hans rike; så skall det
befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet,
från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan
skall göra detta.

Jes. 9:6-7

Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade
sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade:
"Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig
Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är
av helig ande. Och hon skall föda en son, och honom
skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt
folk ifrån deras synder."

Matt. 1:20-21