DAGENS ORD Fredagen 22.06.2018

Både på ett sätt och på två talar Gud, om
man också ej aktar därpå.

Job 3:14

Men vi veta att för dem som älska Gud
samverkar allt till det bästa, för dem
som äro kallade efter hans rådslut.

Rom. 8:28