DAGENS ORD Tisdagen 23.10.2018

Och Josua, Nuns son, var full med vishetens ande, ty
Mose hade lagt sina händer på honom; och Israels barn
lydde honom och gjorde såsom HERREN hade bjudit Mose.

5. Mos. 34:9

Förhasta dig icke med handpåläggning, och gör dig icke
delaktig i en annans synder. Bevara dig själv ren.

1. Tim. 5:22