DAGENS ORD Fredagen 23.09.2022

Därför säger Herren, HERREN så: Se,
jag har lagt i Sion en grundsten,
en beprövad sten, en dyrbar hörnsten,
fast grundad; den som tror på den
behöver icke fly.

Jes. 28:16

Ty en annan grund kan ingen lägga,
än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus;
men om någon bygger på den grunden med guld,
silver och dyrbara stenar eller med trä,
hö och strå, så skall det en gång visa sig
huru det är med vars och ens verk.
"Den dagen" skall göra det kunnigt;
ty den skall uppenbaras i eld,
och hurudant vars och ens verk är,
det skall elden pröva. Om det byggnadsverk,
som någon har uppfört på den grunden,
bliver beståndande, så skall han undfå lön;
men om hans verk brännes upp,
så skall han gå miste om lönen.
Själv skall han dock bliva frälst,
men såsom igenom eld.

1. Kor. 3:11-15