DAGENS ORD Onsdagen 23.05.2018

Jag vet väl vilka tankar jag har för eder,
säger HERREN, nämligen fridens tankar och
icke ofärdens, till att giva eder en framtid
och ett hopp.

Jer.29:11

Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro,
hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
- genom vilken vi ock hava fått tillträde till
den nåd vari vi nu stå - och vi berömma oss i
hoppet om Guds härlighet.

Rom.5:1-2