DAGENS ORD Måndagen 23.07.2018

Se, då skall jag giva åt folken nya, renade läppar,
så att de allasammans åkalla HERRENS namn
och endräktigt tjäna honom.

Sef. 3:9

Men honom som förmår styrka eder,
enligt det evangelium jag förkunnar
och min predikan om Jesus Kristus, ja,
enligt den nu avslöjade hemlighet som förut
under evärdliga tider har varit outtalad,
men som nu har blivit uppenbarad och,
enligt den eviga Gudens befallning, blivit,
med stöd av profetiska skrifter,
kungjord bland alla hedningar,
för att bland dem upprätta trons lydnad -
honom, den ende vise Guden, tillhör äran,
genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter.
Amen.

Rom. 16:25-27