DAGENS ORD Fredagen 23.11.2018

De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och
deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.

Ps. 34:6

Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter
och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att
han i honom har triumferat över dem.

Kol. 2:15