DAGENS ORD Tisdagen 23.05.2023

Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN,
nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att
giva eder en framtid och ett hopp.

Jer. 29:11

Och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek
är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande,
vilken har blivit oss given.

Rom. 5:5