DAGENS ORD Tisdagen 24.07.2018

Ja, alla andra folk vandra vart och ett i sin guds namn,
men vi vilja vandra i HERRENS, vår Guds, namn,
alltid och evinnerligen.

Mik. 4:5

Ty vi äro "de omskurna", vi som genom Guds Ande
tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus
och icke förtrösta på köttet.

Fil. 3:3