DAGENS ORD Torsdagen 24.05.2018

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Ps. 119:105

Ty han fick ifrån Gud, fadern, ära och pris, när från
det högsta Majestätet en röst kom till honom och sade:
"Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag."
Den rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi
voro med honom på det heliga berget. Så mycket fastare
står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören
väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en
dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och
morgonstjärnan går upp i edra hjärtan.

2. Pet. 1:17-19