DAGENS ORD Onsdagen 24.10.2018

När Joram nu fick se Jehu, sade han: "Allt står väl
rätt till, Jehu?" Denne svarade: "Huru skulle det
kunna stå rätt till, så länge som du tål din moder
Isebels avgudiska väsen och hennes många trolldomskonster?"

2. Kung. 9:22

Men jag har det emot dig att du är så efterlåten mot
kvinnan Jesabel -- hon som säger sig vara en profetissa
och uppträder såsom lärare och förleder mina tjänare
till att bedriva otukt och till att äta kött från
avgudaoffer.

Upp. 2:20