DAGENS ORD Onsdagen 24.08.2022

Den som fruktar HERREN har ett tryggt fäste, och hans barn
få där en tillflykt.

Ords. 14:26

Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn
vandra i sanningen.

3. Joh. 1:4