DAGENS ORD Måndagen 24.09.2018

Du för dem in och planterar dem på din arvedels berg,
på den plats, o HERRE, som du har gjort till din boning,
i den helgedom, Herre, som dina händer hava berett.
HERREN är konung alltid och evinnerligen!"

2. Mos. 15:17-18

"Och att den såddes på stengrunden, det är sagt om
den som väl hör ordet och strax tager emot det med
glädje, men som icke har någon rot i sig, utan bliver
beståndande allenast till en tid, och när bedrövelse
eller förföljelse påkommer för ordets skull, då
kommer han strax på fall."

Matt. 13:20-21