DAGENS ORD Torsdagen 25.08.2022

Och HERREN sade till Mose i Midjan: "Vänd tillbaka till
Egypten, ty alla de män äro döda, som stodo efter ditt
liv."

2. Mos. 4:19

Men när Herodes var död, se, då visade sig i drömmen en
Herrens ängel for Josef, i Egypten, och sade: "Stå upp
och tag barnet och dess moder med dig, och begiv dig till
Israels land; ty de som traktade efter barnets liv äro nu
döda."

Matt. 2:19-20