DAGENS ORD Onsdagen 25.04.2018

Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla, låtom
oss knäböja för HERREN, vår skapare. Ty han är
vår Gud, och vi äro det folk som han har till
sin hjord, vi äro får som stå under hans vård.
O att I villen i dag höra hans röst!

Ps.95:6-8 (delvis)

Därför har ock Gud upphöjt honom över allting
och givit honom det namn som är över alla namn
för att i Jesu namn alla knän skola böja sig,
deras som äro i himmelen, och deras som äro på
jorden, och deras som äro under jorden, och för
att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till
ära, att Jesus Kristus är Herre.

Fil.2:9-11