DAGENS ORD Tisdagen 25.09.2018

Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige:
"Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva
frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I
starka.

Jes. 30:15

Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa, och en
rykande veke skall han icke utsläcka, intill dess
att han har fört rätten fram till seger.

Matt. 12:20