DAGENS ORD Torsdagen 25.10.2018

Ty av allt detta får han vid sin död intet med sig,
och hans härlighet följer honom icke ditned.

Ps. 49:18

"Och att den såddes bland törnena, det är sagt om den
som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och
rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det, så att
han bliver utan frukt."

Matt. 13:22