DAGENS ORD Onsdagen 25.07.2018

Och Gud såg på allt som han hade gjort,
och se, det var mycket gott.
Och det vart afton, och det vart morgon,
den sjätte dagen.

1. Mos. 1:31

Ty allt vad Gud har skapat är gott,
och intet är förkastligt,
när det mottages med tacksägelse:
det bliver nämligen helgat genom Guds ord
och genom bön.

1. Tim. 4:4-5