DAGENS ORD Torsdagen 26.04.2018

Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna
stam, och en telning från dess rötter skall bära
frukt.

Jes. 11:1

"Men att den såddes i den goda jorden, det är sagt
om den som både hör ordet och förstår det, och som
jämväl bär frukt och giver dels hundrafalt, dels
sextiofalt, dels trettiofalt."

Matt. 13:23