DAGENS ORD Torsdagen 26.07.2018

En son skall hedra sin fader och en tjänare sin herre.
Om nu jag är fader, var är då den heder, som skulle visas
mig? Och om jag är en herre, var är då den fruktan, som
man skulle hava för mig? - så säger HERREN Sebaot till
eder, I präster, som förakten mitt namn. Nu frågen I:
"Varmed hava vi då visat förakt för ditt namn?"

Mal. 1:6

Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder
Mästare, och I ären alla bröder. Ej heller skolen I kalla
någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som
är i himmelen.

Matt. 23:8-9