DAGENS ORD Onsdagen 26.09.2018

När Hiskia hade mottagit brevet av sändebuden och
läst det, gick han upp i HERRENS hus, och där bredde
Hiskia ut det inför HERRENS ansikte. Och Hiskia bad
till HERREN och sade: "HERRE Sebaot, Israels Gud, du
som tronar på keruberna, du allena är Gud, den som
råder över alla riken på jorden; du har gjort himmel
och jord. HERRE, böj ditt öra härtill och hör; HERRE,
öppna dina ögon och se. Ja, hör alla Sanheribs ord,
det budskap, varmed han har smädat den levande Guden.

Jes. 37:14-17

Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra
önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och
bön, med tacksägelse.

Fil. 4:6