DAGENS ORD Måndagen 26.09.2022

Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud!
Människors barn hava sin tillflykt
under dina vingars skugga.
De varda mättade av ditt hus' rika håvor,
och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka.
Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus.

Ps. 36:8-10


Sannerligen säger jag eder: Den stund kommer, jag,
den är redan inne, så de döda skola höra Guds Sons röst,
och de som höra den skola bliva levande.
Ty såsom Fadern har liv i sig själv,
så har han ock givit åt Sonen att hava liv i sig själv.

Joh. 5:25-26