DAGENS ORD Torsdagen 27.09.2018

Men Elisa svarade: "Hören HERRENS ord. Så säger HERREN:
I morgon vid denna tid skall man få ett sea-mått fint mjöl för
en sikel, så ock två sea-mått korn för en sikel, i Samarias port."
Den kämpe vid vilkens hand konungen stödde sig svarade då gudsmannen
och sade: "Om HERREN också gjorde fönster på himmelen, huru skulle
väl detta kunna ske?" Han sade: "Du skall få se det med egna ögon,
men du skall icke få äta därav." Utanför stadsporten uppehöllo sig
då fyra spetälska män. Dessa sade till varandra: "Varför skola vi
stanna kvar här, till dess vi dö?" Om vi besluta oss för att gå in i
staden nu då hungersnöd är i staden, så skola vi dö där, och om vi
stanna här, skola vi ock dö. Välan då, låt oss gå över till
araméernas läger; låta de oss leva, så få vi leva, och döda de oss,
så må vi dö." Så stodo de då upp i skymningen för att gå in i
araméernas läger. Men när de kommo till utkanten av araméernas läger,
se, då fanns ingen människa där. Ty Herren hade låtit ett dån av
vagnar och hästar höras i araméernas läger, ett dån såsom av en stor
här, så att de hade sagt till varandra: "Förvisso har Israels konung
lejt hjälp mot oss av hetiternas och egyptiernas konungar, för att
dessa skola komma över oss." 7. Därför hade de brutit upp och flytt i
skymningen och hade övergivit sina tält, sina hästar och åsnor, lägret
sådant det stod; de hade flytt för att rädda sina liv.

2. Kung. 7:1-7

Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: 'Vad skola vi äta?'
eller: 'Vad skola vi dricka?' eller: 'Vad skola vi kläda oss med?'
Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet
att I behöven allt detta.

Matt. 6:31-32