DAGENS ORD Tisdagen 27.09.2022

När alltså bågen synes i skyn och jag ser på den,
skall jag tänka på det eviga förbund
som har blivit slutet mellan Gud
och alla levande varelser, vad slags kött det vara
må på jorden." Så sade nu Gud till Noa:
"Detta skall vara tecknet till det förbund
som jag har upprättat mellan mig
och allt kött på jorden."

1. Mos. 9:16-17

jag beder att de alla må vara ett, och att,
såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig,
också de må vara i oss, för att världen skall tro
att du har sänt mig.

Joh. 17:21