DAGENS ORD Torsdagen 27.12.2018

När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen, på konung Herodes' tid,
då kommo vise män från österns länder till Jerusalem och sade:
"Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava nämligen sett hans stjärna i östern
och hava kommit för att giva honom vår hyllning."

Då kallade Herodes hemligen till sig de vise männen
och utfrågade dem noga om tiden då stjärnan hade visat sig.
Sedan lät han dem fara till Betlehem och sade:
"Faren åstad och forsken noga efter barnet;
och när I haven funnit det, så låten mig veta detta,
för att också jag må komma och giva det min hyllning."

Matt. 2:1-2,7-8


Söken HERREN så fån I leva;
varom icke, så skall han komma över Josefs hus lik en eld;
och elden skall bränna, och ingen skall släcka den,
till att rädda Betel.
I som förvandlen rätten till malört och slån rättfärdigheten ned till jorden, veten.

Am. 5:6-7