DAGENS ORD Fredagen 27.04.2018

Tänken icke på vad förr har varit, akten icke på vad fordom har skett.
Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig;
märken I det icke? Ja, jag skall göra en väg i öknen
och strömmar i ödemarken,

Jes.43:18-19

Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem,
komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud
som är prydd för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst
från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna,
och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk;
ja, Gud själv skall vara hos dem och skall avtorka alla tårar
från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till,
och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer;
ty det som förr var är nu förgånget." Och han som satt på tronen sade:
"Se, jag gör allting nytt." Ytterligare sade han:
"Skriv: ty dessa ord äro visa och sanna."

Upp.21:2-5