DAGENS ORD Fredagen 27.07.2018

Då begynte folket tvista med Mose och sade: "Given oss
vatten att dricka." Mose svarade dem: "Varför tvisten I
med mig? Varför fresten I HERREN?"

2Mos. 17:2

Då sade djävulen till honom: "Är du Guds Son, så bjud denna
sten att bliva bröd." Jesus svarade honom: "Det är skrivet:
'Människan skall leva icke allenast av bröd.'" Och djävulen
förde honom upp på en höjd och visade honom i ett ögonblick
alla riken i världen och sade till honom: "Åt dig vill jag
giva makten över allt detta med dess härlighet; ty åt mig
har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag giva
den. Om du alltså tillbeder inför mig, så skall den hel och
hållen höra dig till." Jesus svarade och sade till honom:
"Det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och
honom allena skall du tjäna.'" Och han förde honom till
Jerusalem och ställde honom uppe på helgedomens mur och
sade till honom: "Är du Guds Son, så kasta dig ned härifrån;
det är ju skrivet: 'Han skall giva sina änglar befallning om
dig, att de skola väl bevara dig'; så ock: 'De skola bära
dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon
sten.'" Då svarade Jesus och sade till honom: "Det är sagt:
'Du skall icke fresta Herren, din Gud.'"

Luk. 4:3-12