DAGENS ORD Onsdagen 28.03.2018

Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig; havet
bruse och allt vad där är. Marken glädje sig
och allt som är därpå, ja, då juble alla skogens
träd inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer
för att döma jorden. Han skall döma jordens krets
med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Ps.96:11-13

Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer
snart." Amen. Kom Herre Jesus!
Herren Jesu nåd vare med alla.

Upp.22:20-21