DAGENS ORD Torsdagen 28.06.2018

"Ack HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansvärde
Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som
älska dig och hålla dina bud."

Neh. 1:5

"I ären mina vänner, om I gören vad jag bjuder eder."

Joh. 15:14