DAGENS ORD Onsdagen 28.09.2022

Så hände sig, att just när några höllo på att begrava en
man, fingo de se en strövskara; då kastade de mannen i
Elisas grav. När då mannen kom i beröring med Elisas ben,
fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter.

2. Kung. 13:21

Men Jesus sade: "Det var någon som rörde vid mig; ty jag
kände att kraft gick ut ifrån mig."

Luk. 8:46