DAGENS ORD Onsdagen 28.11.2018

Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller systrar,
eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods,
för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen,
och skall få evigt liv till arvedel.

Matt. 19:29

Och Josef sade till folket:
Se, jag har nu köpt eder och eder jord åt Farao. Där haven I utsäde;
besån nu jorden.

1. Mos. 47:23