DAGENS ORD Fredagen 29.06.2018

Då upptändes Davids vrede storligen mot den mannen,
och han sade till Natan: "Så sant HERREN lever:
dödens barn är den man som har gjort detta.
Och lammet skall han ersätta fyradubbelt,
därför att han gjorde sådant, och eftersom han var så obarmhärtig."
Men Natan sade till David: "Du är den mannen.
Så säger HERREN, Israels Gud: Jag har smort dig
till konung över Israel, och jag har räddat dig ur Sauls hand.

2. Sam. 12:5-7

Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer.
Ty därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv,
eftersom du, som dömer den andre, själv handlar på samma sätt.
Och vi veta att Guds dom verkligen kommer över dem som handla så.
Men du menar väl detta, att du skall kunna undfly Guds dom,
du människa, som dömer dem som handla så,
och dock gör detsamma som de?

Rom. 2:1-3