DAGENS ORD Torsdagen 29.09.2022

När han sedan gick därifrån, träffade han på Elisa, Safats
son, som höll på att plöja; tolv par oxar gingo framför
honom, och själv körde han det tolfte paret. Och Elia gick
fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då
släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: "Låt
mig först få kyssa min fader och min moder, så vill jag
sedan följa dig." Han sade till honom: "Välan, du må gå
tillbaka igen; du vet ju vad jag har gjort med dig."

1. Kung. 19:19-20

Åter en annan sade: "Jag vill följa dig, Herre, men tillstäd
mig att först taga avsked av dem som höra till mitt hus." Då
svarade Jesus honom: "Ingen som ser sig tillbaka, sedan han
har satt sin hand till plogen, är skickad för Guds rike."

Luk. 9:61-62