DAGENS ORD Tisdagen 30.10.2018

Då frågade Pilatus honom och sade: Är du judarnas konung?"
Han svarade honom och sade: "Du säger det själv."
Men Pilatus sade till översteprästerna och till folket:
"Jag finner intet brottsligt hos denne man."
Då blevo de ännu ivrigare och sade:
"Han uppviglar med sin lära folket i hela Judeen,
allt ifrån Galileen och ända hit."

Luk. 23:3-5

Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra;
jag vill giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig.
Varen icke såsom hästar och mulåsnor utan förstånd,
på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem,
eljest får man dem ej fram.
Den ogudaktige har många plågor;
men den som förtröstar på HERREN, honom omgiver han med nåd.
Varen glada i HERREN och fröjden eder, I rättfärdige,
och jublen, alla I rättsinnige.

Ps. 32:8-11