DAGENS ORD Måndagen 30.07.2018

Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja,
åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,
för konungar och all överhet, så att vi kunna föra
ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt.
Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,
som vill att alla människor skola bliva frälsta
och komma till kunskap om sanningen.

1. Tim. 2:1-4

Och söken den stads bästa,
dit sag har fört eder bort i fångenskap,
och bedjen för den till HERREN;
ty då det går den väl, så går det ock eder val.

Jer. 29:7