DAGENS ORD Torsdagen 30.08.2018

Och HERREN sade till Kain: "Varför är du vred, och varför
är din blick så mörk? Är det icke så: om du har gott i sinnet,
då ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, då
lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör
råda över henne."

1. Mos. 4:6-7

Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall
han fly bort ifrån eder.

Jak. 4:7