DAGENS ORD Måndagen 30.04.2018

Möda dig icke för att bliva rik;
avstå från att bruka klokskap.
Låt icke dina blickar flyga efter det
som ej har bestånd; ty förvisso gör det sig vingar
och flyger sin väg, såsom örnen mot himmelen.

Ords. 23:4-5

Samlen eder icke skatter på jorden,
där mott och mal förstöra,
och där tjuvar bryta sig in och stjäla,
utan samlen eder skatter i himmelen, där mott
och mal icke förstöra,
och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla.
Ty där din skatt är, där kommer
ock ditt hjärta att vara.

Matt. 6:19-21