DAGENS ORD Tisdagen 30.08.2022

Han är såsom ett träd, planterat
vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt
i sin tid, och vars löv icke vissna;
och allt vad han gör, det lyckas väl.

Ps. 1:3

och flöt fram mitt igenom stadens gata.
Och på båda sidor om strömmen stodo livsträd,
som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt
var månad; och trädens löv tjänade
till läkedom för folken.

Upp. 22:2