DAGENS ORD Fredagen 31.08.2018


Och Gud sade: "Varde ljus";
och det vart ljus.

1. Mos. 1:3

Ty den Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret",
han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan,
för att kunskapen om Guds härlighet,
som strålar fram i Kristi ansikte,
skall kunna sprida sitt sken.

2. Kor. 4:6