DAGENS ORD Tisdagen 31.07.2018

I skolen få se det med egna ögon, och då skolen I säga:
'HERREN är stor utöver Israels gränser.'

Mal. 1:5

Och han sade till dem: "Det är så skrivet, att Messias
skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda,
och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn
skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

Luk. 24:46-47