DAGENS ORD Onsdagen 31.08.2022

Ty jag är HERREN, eder Gud; och I skolen hålla eder heliga
och vara heliga, ty jag är helig.

3. Mos. 11:44

Utan bliven heliga i all eder vandel, såsom han som har
kallat eder är helig.

1 Pet. 1:15