DAGENS ORD Måndagen 31.12.2018

Och jag skall giva dem alla ett och samma hjärta, och
en ny ande skall jag låta komma i deras bröst; jag skall
taga bort stenhjärtat ur deras kropp och giva dem ett
hjärta av kött.

Hes. 11:19

Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende,
utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så
att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är
gott och välbehagligt och fullkomligt.

Rom. 12:2