SANA TÄLLE PÄIVÄLLE Torstai 02.01.2020

Miksi pelkäisin pahana päivänä, kun petturien kavaluus
saartaa minut? He luottavat rikkauteensa, kerskailevat
suurella omaisuudellaan. Mutta henkeään ihminen ei voi
lunastaa, ei hän voi käydä kauppaa Jumalan kanssa.

Ps.49:6-8

Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on
maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle.

Gal.6:14