SANA TÄLLE PÄIVÄLLE Keskiviikko 08.08.2018

Lainopettajat ja ylipapit pitivät Jeesusta silmällä
ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkijoita.
He pyrkivät saamaan hänet sanoistaan kiinni,
jotta voisivat luovuttaa hänet virkavallan käsiin,
maaherran tuomittavaksi.

Luuk. 20:20

Sinun rikkaasi, Jerusalem, hankkivat rikkautensa vääryydellä,
sinun asukkaasi valehtelevat, heidän sanansa ovat pelkkää petosta.

Miika 6:12