SANA TÄLLE PÄIVÄLLE Torstai 09.01.2020

Israel saa asua turvassa, Jaakobin jälkeläiset omassa
rauhassaan viljan ja viinin maassa, missä taivaskin
tihkuu kastetta.

5. Moos. 33:28

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen
käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Matt. 28:19-20