SANA TÄLLE PÄIVÄLLE Keskiviikko 15.08.2018

Tuhoon kulkee, joka rikkauteensa turvaa, mutta
hurskaat ovat kuin vihannat lehvät.

Snl.11:28

Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Totisesti:
rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.
Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä
neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."

Matt.19:23-24