SANA TÄLLE PÄIVÄLLE Perjantai 16.11.2018

Jumala on vanhurskas tuomari, hän langettaa tuomioita joka päivä.

Ps.7:12

Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät,
vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu:
"Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan" - näin sanoo Herra.
Edelleen sanotaan: "Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa,
jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä
hänen päänsä päälle." Älä anna pahan voittaa itseäsi,
vaan voita sinä paha hyvällä.

Room.12:19-21