SANA TÄLLE PÄIVÄLLE Perjantai 22.04.2022

Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin
itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen
puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja
välille syntyy valtaisa laakso.

Sak. 14:4

Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle,
heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä.
Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä seisotte
katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän
luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin
kuin näitte hänen taivaaseen menevän."

Ap. t. 1:10-11