SANA TÄLLE PÄIVÄLLE Maanantai 23.09.2019

Älä vähällä vihastu, sillä kauna
pesiytyy tyhmän rintaan.

Saarn.7:9

Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse
kunkin tulee olla herkkä kuulemaan,
mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan,
sillä miehen viha ei johda oikeuden-
mukaisuuteen, jota Jumala tahtoo.

Jaak.1:19-20