SANA TÄLLE PÄIVÄLLE Torstai 26.07.2018

Poika kunnioittaa isäänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen
teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän
isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, Herra Sebaot,
kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne.
"Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme?" te kysytte.

Mal. 1:6

"Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on
vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään
kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi
on teille isä, hän, joka on taivaissa.

Matt. 23:8-9