SANA TÄLLE PÄIVÄLLE Tiistai 27.02.2018

Ei Jumala ilmoita hetkeä,
jolloin ihminen kutsutaan tuomiolle.

Job 34:23

Kuka voi tuomita kadotukseen?
Kristus - mutta hän on kuollut meidän tähtemme,
ja enemmänkin: hänet on herätetty kuolleista,
hän istuu Jumalan oikealla puolella
ja rukoilee meidän puolestamme!

Room. 8:34