SANA TÄLLE PÄIVÄLLE Keskiviikko 28.11.2018

Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään
tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan,
saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän.

Matt. 19:29

Joosef sanoi kansalle: "Minä olen nyt ostanut teidät
ja teidän peltonne faraolle.
Tässä on teille siemenviljaa, kylväkää peltonne.

1. Moos. 47:23